بتاح تکفا ( شهر - )

از دانشنامه فلسطین


شهری صهیونیستی و از شهرهای حکومت یافا است که در 11 کیلومتری شمال شرق یافا ، در چهارراهی که شمال فلسطین را به جنوب آن متصل می کند ، قرار دارد . این شهر از نقاط بسیار مهمی است که شهرهای مهم شمالی مثل کفرسابا ، هرتسلیا ، نتانیا ، خضیرة و حیفا را به شهرهای مهم جنوبی مثل لد ، رمله ، رحبوت و بئرالسبع متصل می سازد و به آبادیهای یهودی نشین دشت ابن عامر و نیز جلیل از راه خضیرة متصل است . این منطقه از مناطق شهری بین یافا و تل آویو می باشد ، البته این مناطق شهری علاوه بر بتاح تکفا شهرهای دیگری مثل بنی براق ، جفعتیم و حولون را نیز در بردارد .

[[ پرونده : | ج1/ص 350 ]]

بتاح تکفا جزو قدیمیترین مستعمره های کشاورزی صهیونیستی است که به تاریخ 8/8/1878 توسط صهیونیستهای مذهبی که به بهانه کشاورزی ولی در واقع برای سکونت به فلسطین آمده بودند ، تأسیس گردید . این گروه در انجام طرحهای کشاورزی خود با شکست روبه رو شدند ولی با کمک مالی از سوی روچیلد ، به اقامت در فلسطین تشویق گردیدند و مجبور شدند در سال 1882 با کمک اولین مهاجران صهیونیستی دوباره به تأسیس آن مستعمره بپردازند . ( نک - : انتقال یهودیان به فلسطین ) .

اوضاع اقتصادی این مستعمره به واسطه کشت انگور و مرکبات روزبه روز بهتر شد . شرایط طبیعی ، هوای معتدل ، باران کافی و چاه های آب و خاک حاصلخیز برای کشت به ویژه کشت مرکبات از عوامل رونق امور کشاورزی در این منطقه بود . این امر باعث گردید تا عده ساکنان آن روزبه روز بیشتر شود به حدی که پیش از فرارسیدن سال 1937 ، این مستعمره به شهری تبدیل شد که به جهت رشد و آبادیش ، مرکز حکومت در منطقه میانی گردید . ( نک - : تقسیمات کشوری فلسطین ) تعداد ساکنان بتاح تکفا که همه مهاجر بودند از 22000 تن در سال 1948 به 46000 تن در سال 1956 و از 54000 تن در سال 1961 به 80000 تن در سال 1969 افزایش یافت ، این تعداد در سال 1973 به 100000 تن رسید .

این شهر دارای بیمارستانها و مدارس کشاورزی و دینی و یک ایستگاه برای مراقبت تشعشعات هسته ای است . علاوه براین که این شهر از مراکز مهم صنعتی است ( نک - : صنعت ) به تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات که کشت انبوه همه این محصولات از اوایل این قرن شروع شده ، مشهور است .

مأخذ :

  1. صایغ ، انیس : بلدانیه فلسطین المحتله ( 1948 - 1967 ) ، بیروت 1968 .