دیریاسین ( روستای - )

از دانشنامه فلسطین


روستای عربی واقع در غرب بیت المقدس و به وسیله راه

[[ پرونده : | ج 2 ، ص 432 ]]

[[ پرونده : | راست ]]

آسفالته با آن مرتبط است . بر قطعه زمین کوهستانی به بلندی حدود 770م از سطح دریا قرار گرفته است ، و این قطعه از مناطق آکنده از آثار باستانی به شمار می آید ، زیرا برگیرنده بازمانده ساختمانهای طاق دار ، دیوارها ، آب انبارها ، گورها و غیره است . ( نک : آثار باستانی و خرابه های تاریخی فلسطین )

روستا از خانه های سنگی به گونه ی پیچیده و درهم تشکیل شده است . در آن کوچه های تنگ و مارپیچ ، چند مغازه ، یک مسجد و یک چاه آب آشامیدنی وجود دارد . ساخت عمرانی روستا از سمت غرب به شرق به سوی قدس ممتد ولی کند بوده است به طوری که مساحت دیریاسین بیش از حدود 12جریب نیست .

مساحت زمینهای دیریاسین 2857 جریب بود که 153 جریب آن به دست صهیونیستها افتاد . حبوبات ، سبزیجات و میوه جات از فرآورده های زمینهای کشاوزری آنجاست که زیتون مهمترین آنهاست ، چنان که درختان زیتون در مساحت 200 جریب کاشته شده است .

کشاورزی به بارش باران که به اندازه کافی و به میانگین 550 میلیمتر در سال می بارد ، متکی است .

شمار ساکنان دیریاسین در سال 1922 در حدود 254 تن بوده اند که در سال 1931 به 429 تن افزایش یافته اند و در 91 باب خانه بسر می بردند . شمار ساکنانش در سال 1945 در حدود 610 تن برآورد شده است . این روستا در سال 1948 مورد تجاوز صهیونیستها قرار گرفت که دست به کشتار وحشیانه ای زدند ( نک : دیریاسین ، کشتار ) ، و آن را ویران کردند و بر بازمانده اش شهرک یهودی نشین " جفعات شاؤل " که ضمیمه مرز شهر بیت المقدس گردید را برپا کردند .

مآخذ :

  1. دباغ ، مصطفی مراد : بلادنا فلسطین ، ج8 ، ق2 ، بیروت 1974 .
  2. نقشه فلسطین : اندازه 000,501 ، تابلو قدس .