صفحهٔ اصلی

از دانشنامه فلسطین
دانشنامه فلسطین

در این سایت، نسخه دیجیتالی دانشنامه فلسطین، - به عنوان نخستین دانشنامه تفصیلی درباره فلسطین به زبان فارسی قرار دارد. این دانشنامه بیش از سه هزار مدخل اصلی( و هزار مدخل ارجاعی ) دارد که همگی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است و توضیحاتِ بعضی از مدخل‌ها در حد یک کتابچه است .

این دانشنامه هشت جلدی به نوعی ارزشمندترین مجموعه‌ ی دانشنامه ای در حوزه مقاومت است که توسط مولف آن، آقای مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده است. در این وب سایت، می توانید به مطالعه، جستجو و تحقیق در نسخه کامل دیجیتالی آن بپردازید. و به راحتی می‌توانید مطالب مورد نظر خود را در آن بیابید.

جستجو و استفاده از دانشنامه فلسطین

جهت جستجو در سایت از پنجره جستجوی بالای صفحه استفاده کنید.


همچنین جهت مشاهده می توانید از اینجا فهرست کل مدخل ها را مشاهده نموده و در آنها جستجو نمائید.

شناخت ارکان دانشنامه

پیشگفتار

در این مدخل، داستان اولیه تشکیل دانشنامه بیان شده است.

مقدمه مؤلف

در این مدخل، مولف اهداف تدوین این دانشنامه را بیان می کند و در انتها مراتب تقدیر و تشکر خود از افراد و نهادها را بیان می کند.

سازمان علمی دانشنامۀ فلسطین

در این مدخل گروههای دست اندر کار تالیف دانشنامه و سازمان علمی آن بیان شده است.

دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل

دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل


دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل، دیگر دانشنامه این مجموعه است که مسائل و موضوعات حوزه صهیونیسم و اسرائیل در آن بیان شده است.


همچنین جهت دسترسی به دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل از پیوند [ http://zien.afagh-bidari.ir ] استفاده نمایید.