سازمان علمی دانشنامۀ فلسطین

از دانشنامه فلسطین
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۱ توسط Wikiadmin (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


الف - سرپرست علمی :

وظیفۀ گردآورنده و سرپرست علمی ، نظارت بر کل جریان امور ترجمه و تألیف از گزینش عناوین و طرح و برنامه‌ریزی و پژوهش تا نگارش و ویراستاری است . و مسئولیت آن بر عهده آقای مجید صفاتاج می‌باشد .

ب - شورای سیاستگزاری هیأت تحریریه :

کار این شورا سیاستگزاری ، در مورد محتوای کلی دانشنامه ، تعیین موضوعات اصلی آن ، تعیین خطوط مشی لازم در مورد شکل نگارش مقالات و توصیه‌های ضروری در مورد نحوه و شکل ارایه مطالب می‌باشد . اعضای این شورا عبارتند از :

 • آقای سید امیرمنصور رقعی
 • آقای سید محمدعلی حسینی‌نسب
 • آقای مجید صفاتاج

ج - بخش فیش‌برداری و تهیه منابع :

وظیفه این بخش تهیه و جمع‌آوری کتب و منابع لازم برای تألیف مقالات و همچنین فیش‌برداری از کتاب‌ها و منابع مختلف دربارۀ موضوعات موردنظر ، و نیز گردآوری آنها در پرونده‌های علمی مجزا ( برای تألیف ) می‌باشد . این بخش به طور مستقیم زیر نظر سرپرست علمی قرار دارد و اعضای آن عبارتند از :

 • خانم حاجیه آجرلو
 • آقای محد امامی‌محرم
 • آقای محمدجعفر انصاری
 • آقای محمد بشکائیده
 • خانم معصومه خاکپور
 • خانم مریم شهرابی

د - بخش ترجمه :

وظیفه این بخش ، ترجمۀ مطالب و مواد تحقیق از منابع معتبر عربی - انگلیسی به‌ویژه دایرةالمعارف‌ها برای تألیف موضوعات است . ترجمه مقالات دورۀ چهار جلدی " الموسوعة الفلسطینیه " نیز از وظایف عمده این بخش بوده است . مسئولیت واحد ترجمه عربی به عهده خانم رقیه رستم‌پور ملکی می‌باشد .

ه - - بخش پژوهش و تألیف :

کار این بخش تهیه و تألیف مقالات و ویرایش علمی آنها و نیز تنظیم نهایی موضوعات دانشنامۀ فلسطین است . مسئولیت این بخش به عهدۀ سرپرست علمی دانشنامۀ فلسطین است .

و - بخش بررسی و تأیید نهایی موضوعات :

این بخش زیرنظر مستقیم گردآورنده و سرپرست علمی قرار دارد و کار آن ، ارزیابی مقاله‌ها ، به لحاظ علمی و محتوایی و نیز بررسی صحت ارجاعات و بازبینی مآخذ و به طور کلی ارزیابی و تأیید نهایی موضوعات است .

ز - بخش امور اداری و خدمات ماشینی :

وظیفۀ این بخش پیگیری امور اداری و ارتباطات سازمان علمی دانشنامۀ فلسطین ، برنامه‌نویسی و ثبت کلیۀ مدخل‌ها و موضوعات آن در دستگاه رایانه و نیز نمونه‌خوانی و صفحه‌بندی این اثر است . برنامه‌نویسی مدخل‌های دانشنامه به مسئولیت آقای امیراحمد شیشه‌گر ، انجام شده است . صفحه‌بندی این کتاب نیز توسط خانم لیلا هومانیان انجام شده است . سایر اعضای این بخش عبارتند از :

 • خانم فاطمه پوزشی
 • خانم لیلا شمس
 • خانم نرگس شیرینی
 • خانم ناهید شعبانی
 • خانم فاطمه صفا
 • خانم هایدۀ طهماسبی
 • خانم فریبا قاسمی
 • خانم معصومه محمدحسینی